Năm học mới đã bắt đầu với bao niềm vui và tràn đầy hứa hẹn.  Mặc dù  tổ chức trong bối cảnh cả nước cùng chung tay chống  dịch bệnh Covid-19 song ngày hội đến trường của bé  đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đông đảo công chức, viên chức, người lao động và các con  học sinh ...