Trường Mầm non Thái Dương được thành lập từ năm 1960.